Ďakujeme vám manželia Köszagovci za prejavenú dôveru. Veľmi vám to pristane.

Želáme vám veľa lásky a šťastia v manželskom živote.